Евангелия

Съединение и превод на четирите евангелия – предговор

Избрани части от религиозно-социалните съчинения на Л. Толстой:

И аз взех самите богословски книги и почнах да ги изучавам и това изучаване ме доведе до убеждението, че вярата, която нашата йерархия изповядва и на която учи народа, е не само лъжа, но и безнравствена измама. В православното вероучение намерих изложени най-неясни, кощунствени и безнравствени твърдения, които не само че не могат да бъдат допуснати от разума, но са напълно непостижими и противни на нравствеността, а учение за живота и неговия смисъл – не намерих никакво. При това не можех да не видя, че изложението на богословието бе ясно насочено не за разяснение смисъла на живота и учението за живота, а само за потвърждение на най-непостижимите и ненужни ми положения и на отричане на всички ония, които не признават тия положения. Това изложение, насочено към отричане на другите учения, неволно ме застави да обърна внимание и на другите вероучения. Другите оспорвани вероучения се оказаха също такива, като православното, което ги оспорваше. едни повече или по-малко безсмислени, но всичките вероучения еднакво поддържаха такива твърдения, които са непостижими и ненужни за живота, и в тяхно име те се отричаха едни други и нарушаваха единението на хората – главната основа на християнското учение.

Повече
Съединение и превод на четирите евангелия

Този сайт използва бисквитки. Като продължавате да използвате сайта, вие приемате нашата “Политика за поверителност”.

Политика за поверителност