Избрано

Божието Царство е вътре във вас

Християнството не като мистично учение, а като ново разбиране за живота

Издателство: Сдружение Христовият Път, 2022 г.

Каквито и доводи да се използват в подкрепа на полезността на държавната власт и евентуалните бедствията вследствие на нейното разпадане, хората, надрасли държавната форма, вече не могат да се вместят в нея, не могат да се върнат към нея, не могат да участват в дела, които съзнанието им отрича. […]

Повече
Божието Царство е вътре във вас

Днешното робство

Избрани части от религиозно-социалните съчинения на Л. Толстой

Днешното робство произлиза от три узаконения: узаконение за земята, за данъците и за собствеността. И за това всичките опити на хората, които желаят да подобрят положението на работниците, неволно, макар и безсъзнателно, са насочени към тези три узаконения.

Повече
Днешното робство

Но какво да правим?

Избрани части от религиозно-социалните съчинения на Л. Толстой

Глава ХIII

Спомням си, че през цялото време на несполучливия си опит да помогна на нещастните градски жители, аз приличах на човек, който иска да извади другиго из блатото, когато той сам е потънал в тинята. Всяко мое усилие ме заставяше да чувствам слабостта на почвата, на която стоях. Аз чувствах, че сам съм в блатото, но това ми съзнание не ме застави тогава да се огледам по-отблизо под краката си и да видя на какво стоя; аз все търсех външни средства, за да помогна на злото, което се намираше вън от мен.

повече
Но какво да правим

Пътят на живота

Избрани части от религиозно-социалните съчинения на Л. Толстой

(предговор към книгата)

1. За да може да човека да преживее добре живота си, трябва да знае какво е длъжен да прави. За да може да знае това, той трябва да разбира какво представлява той сам и този свят, в който той живее. А на това са учили най-мъдрите и добри хора от всички народи. Всички тия учения се схождат помежду си в най-главното и отговарят на това, което разумът и съвестта говорят на всеки човек. Това учение е такова:

Повече
Пътят на живота

Изповед

Избрани части от религиозно-социалните съчинения на Л. Толстой:

В същото това време с мене се случи следното. През всичкото време на тази година, когато аз почти всяка година се питах: да свърша ли с бримка или с куршум – през всичкото това време, навред с тези процеси на мисли и наблюдения, за които вече говорих, сърцето ми се топеше от мъчително чувство. Това чувство аз не мога иначе да нарека, освен търсене на Бога.

Повече
Изповед

Моята вяра

Избрани части от религиозно-социалните съчинения на Л. Толстой:

И чак когато изгубих вярата, както във всички тълкувания на учената критика, така и в тълкуванията на ученото богословие, и отхвърляйки ги, според думите на Христа: „ако не ме възприемете като децата, няма да влезете в царството Божие…“ – чак тогава изведнъж разбрах това, което не разбирах по-рано. Аз не повярвах благодарение на някакво изкусно дълбокомислено разместване, сравняване, претълкуване; напротив, всичко ми се откри тогава, когато забравих всички тълкувания. Мястото, което стана за мене ключ на всичко, беше мястото, от гл. V на Матея, с. 39 – „Чули сте, че е речено: „Око за око, зъб за зъб“. А пък аз ви казвам: не се противете на злото“. Тия думи изведнъж ми се показаха съвсем нови, като че никога по-рано не бях ги чел.

Повече
Моята вяра

Съединение и превод на четирите евангелия – предговор

Избрани части от религиозно-социалните съчинения на Л. Толстой:

И аз взех самите богословски книги и почнах да ги изучавам и това изучаване ме доведе до убеждението, че вярата, която нашата йерархия изповядва и на която учи народа, е не само лъжа, но и безнравствена измама. В православното вероучение намерих изложени най-неясни, кощунствени и безнравствени твърдения, които не само че не могат да бъдат допуснати от разума, но са напълно непостижими и противни на нравствеността, а учение за живота и неговия смисъл – не намерих никакво. При това не можех да не видя, че изложението на богословието бе ясно насочено не за разяснение смисъла на живота и учението за живота, а само за потвърждение на най-непостижимите и ненужни ми положения и на отричане на всички ония, които не признават тия положения. Това изложение, насочено към отричане на другите учения, неволно ме застави да обърна внимание и на другите вероучения. Другите оспорвани вероучения се оказаха също такива, като православното, което ги оспорваше. едни повече или по-малко безсмислени, но всичките вероучения еднакво поддържаха такива твърдения, които са непостижими и ненужни за живота, и в тяхно име те се отричаха едни други и нарушаваха единението на хората – главната основа на християнското учение.

Повече
Съединение и превод на четирите евангелия

Този сайт използва бисквитки. Като продължавате да използвате сайта, вие приемате нашата “Политика за поверителност”.

Политика за поверителност