За нас

За нас

Съдържанието на този сайт е представено благодарение на екипа на Издателство “Сдружение Христовият път”.

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза ХРИСТОВИЯТ ПЪТ (CHRIST’S WAY Association) е независимо самоуправляващо се сдружение с нестопанска цел на физически и юридически лица, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Пловдивски Окръжен Съд с РЕШЕНИЕ 45 / 05.02.2016 г.

Цели на Сдружение ХРИСТОВИЯТ ПЪТ

  1. Да развива и утвърждава духовните ценности, добрите практики в развитието на гражданското общество;
  2. Да подпомага хората, интересуващи се от идеи и практики за духовно и личностно развитие, да се запознаят и вникнат по-дълбоко в житейските философии, представени, произлизащи или директно свързани със Христовото Духовно Учение;
  3. Да насочи общественото внимание към духовните ценности и поведението на хората един към друг;
  4. Да полага усилия за намаляване агресивността и противообществените прояви в обществото;
  5. Да участва в разработването на местни, регионални и национални стратегии в духовните сфери на обществения живот;
  6. Да участва в проекти и програми за финансиране от европейски и други донорски програми и фондове, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции, свързани с дейността, насочена за постигане целите на Сдружението;
  7. Да се стреми да подобрява качеството на живот на хората, като им помага да достигнат до вътрешната си сила и хармония;
  8. Да стимулира равнопоставено отношение между половете, всички етноси и религиозни групи;
  9. Да подпомага и защитава интересите на членовете на Сдружението;
  10. Други цели, позволени от закона.

За дарения:

Банкова сметка:
Сдружение ХРИСТОВИЯТ ПЪТ
(CHRIST’S WAY Association)
IBAN: BG90RZBB91551007438900
SWIFT/BIC: RZBBBGSF
Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD
4000 Plovdiv


Спиди:

Договор № 99039
Сдружение ХРИСТОВИЯТ ПЪТ

Източник: https://www.pismatanahristos.com/about-us/

Контакти с екипа на Издателство “Сдружение Христовият път”

Много ще се радваме да се свържете с нас чрез формата. Ние отговаряме на всяко читателско писмо.

Необходимо е да попълните всички полета.

Person
At Circle
Information Circle
Mail

Този сайт използва бисквитки. Като продължавате да използвате сайта, вие приемате нашата “Политика за поверителност”.

Политика за поверителност